Info

Õpilasmalev on hea ettevalmistus noorele, kes tahab siseneda tööturule. Sellest tulenevalt on kohustuslik, et noor läbib Rae Õpilasmalevasse kandideerimise võimalikult iseseisvalt nagu elus ikka kombeks.

Kandideerimine toimub läbi Rae valla iseteeninduse ning selles on tarvis noore ID-kaarti, ID-kaardi lugejat ning paroole. Sobivad ka mobiil-ID ja Smart-ID. Kui kodus näiteks puudub vajalik tehnika, siis on abiks noortekeskused, kus saab vajadusel registreerima tulla. Leia oma piirkonna noortekeskuses, kus vajadusel noorsootöötaja abistab.

KKK

Rae Õpilasmalevasse sobib noor vanuses 13*-18. Ööbimisega välisvahetuses peab noor olema vähemalt 15-aastane. Rae Õpilasmalevasse pääsevad eelisjärjekorras Rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elavad noored.

Rae Õpilasmalev on ideaalne koht, kus noor saab oma esimese töökogemuse ja ettevalmistuse eluks. Seoses sellega toimub ka malevasse registreerimine ja kandideerimine noore vastutusel. Maleva eeltöösse kuulub ka töövestlusel käimine ning koolituste läbimine.

*Oluline on, et noor oleks malevavahetuse 1. päevaks 13-aastane. Ehk siis noor võib registreerimise ajal olla 12, aga maleva alguseks peab ta olema 13. Kui noor tahab registreerida ööbimisega välisvahetusse, siis võib ta registreerimishetkel olla 14-aastane, aga vahetuse esimeseks päevaks peab ta olema saanud 15.

Ühes rühmas on ligikaudu 15 noort, mis annab malevlastele ka hea meeskonna tunnetuse ja suurepärase võimaluse sotsialiseerumiseks.

Igas rühmas vähemalt üks rühmajuht, kes malevlaste tegutsemist jälgib ja kontrollib ning pärast tööpäeva nende vaba aega sisustab. Rühmajuhi käest saate vajadusel ka täpsemat infot malevas toimuva kohta.

Rae ÕM 2024 toimub kolmes vahetuses: I vahetus 01. – 12.07; välisvahetus (ööbimisega) 25.06 – 06.07; II vahetus 05. – 16.08. Mõtle kindlasti läbi, kas need kuupäevad sobivad. Tööle tulekul arvestatakse sinu lapse kohaloluga.

I vallasisene vahetus 01. – 12.07 – RÜHMADE PIIRKONNAD: Peetri, Lagedi, Järveküla, Jüri ja Vaida;

Ööbimisega välisvahetus 25.06 – 06.07 – Vanaõue Puhkekeskuses Viljandimaal;

II vallasisene vahetus 05. – 16.08 – RÜHMADE PIIRKONNAD: Peetri, Jüri ja Järveküla.

PS! Malevlased ei tööta nädalavahetustel.

Rae Õpilasmalevas on sel aastal ka osalustasu, mille eest saame katta vajalikud vahendid ja riietuse noortele. Vallasisesel rühmal on osalustasu 20 eurot ning välisvahetusel 40 eurot.

I ja II vahetuses tehakse tööd 4h päevas ning brutotunnitasu on 4,86€. Välisvahetuses tehakse tööd 6h päevas ning brutotunnitasu on samuti 4,86€.

Tööd saab kindlasti teha, aga hea asi on see, et seda teed koos teiste enda vanustega ja igav kindlasti ei hakka. Tööga võrdsel kohal on ühine vaba aeg – koos rühmaga plaanite vahvaid ettevõtmisi alates matkamisest kuni bowlinguni. Alati on oodatud oma initsiatiivi näitamine ja rühmajuhi abistamine!

Vallasiseses rühmas tööd erinevad vastavalt ettevõttele või asutusele, kus tööpäev toimub. Need võivad olla heakorratööd, haljastus, värvimine, poes toodete komplekteerimine. Tööpäev kestab 4h.

Välisvahetuses minnakse pea kaheks nädalaks koos rühmajuhtidega kindlasse kohta, kus terve aeg ööbitakse. Seal on tööpäev 6h ning peale tööpäeva veedate koos oma rühmaga aega tehes vahvaid ühistegevusi. Tööd varieeruvad vastavalt päevale ja asukohale: tubade koristamine, nõudepesu, administraatori abistamine, kohvikus teenindamine, haljastustööd, värvimised ja palju muud.

Rae Õpilasmalevasse saab registreerida alates 2. aprillist 2024 kell 18.00 läbi Rae valla iseteeninduse. Sel aastal saab avalduse täita vaid noor ise. Selle jaoks on vaja toimivat ID-kaarti ja kaardilugejat, mobiil-ID või Smart-ID nii noorel kui ka lapsevanemal.

Meie projektijuht Mari-Liis Küüsmaa vastab meeleldi su küsimustele. Võta temaga ühendust meilitsi mari-liis.kyysmaa@raenoortekeskus.ee või tee kõned peale +372 5562 2211.