Info

Iga malevarühma juurde kuulub ka vähemalt üks täisealine rühmajuht, kes on saanud vastava ettevalmistuse.

Rühmajuhi põhiülesanneteks on jälgida ja juhendada noori töö tegemisel ning malevlaste vaba aja sisustamine pärast tööpäeva. Oluline on ka noortest ühtse meeskonna loomine ning nende kuulamine ja motiveerimine.

Rühmajuhi ülesannete hulka kuulub ka rühma jaoks ettevalmistuste tegemine ning vajalik dokumentatsioon.

Rühmajuhiks kandideerimisel ei ole oluline Sinu praegune töökoht või haridus, vaid soov töötada noortega.