Info

Suvi on mitmetes töövaldkondades kõrghooaeg. Sel ajal suureneb paljude ettevõtete töömaht või planeeritakse sinna haljastus- või korrastustöid. Siinkohal pakubki Rae Õpilasmalev ettevõtetele malevlasi appi.

2024. aastal korraldab Rae Õpilasmalev 240-le noorele õpilasmalevat, mille käigus aitavad malevlased kergetööstuses ja teenindusvaldkonnas, teevad haljastus-, heakorra- või ladustustöid ning teisi ettevõtetele vajalikke töid ja teenivad tehtud töö eest endale taskuraha

Malev on suurepärane koht, kus ettevõtted saavad noortega koostööd teha. Tööandjad saavad endale tublid ja aktiivsed töölised ning noortel on võimalus enda suvevaheaega kasulikult sisustada, õppides tööd hindama ning enda teenitud raha väärtustama.

KKK

Ühes rühmas on ligikaudu 15 noort.

Malevlasega lepib sõlmingu ning maksab palka Rae Noortekeskus, kes esitab tehtud töö eest arve ettevõttele.

Transpordi eest vastutab Rae Õpilasmalev.

Töökohal juhendab ja vastutab malevlaste turvalisuse eest tööandja, kuid iga rühmaga on kaasas ka vähemalt üks kvalifitseeritud rühmajuht, kes vastutab malevlaste tööülesannete täitmise eest ning koordineerib ja motiveerib enda rühma.

Malevlased on 13-18 aastased. Välisvahetusse pääsevad noored alates 15. eluaastast.

Ühe vahetuse pikkus on kaks nädalat ehk 10 tööpäeva.

Meie projektijuht Mari-Liis Küüsmaa vastab meeleldi su küsimustele. Võta temaga ühendust meilitsi mari-liis.kyysmaa@raenoortekeskus.ee või tee kõned peale +372 5562 2211.