Vaatame üle, millal toimuvad vahetused ja millised on nende erinevused.

Rae ÕM 2024 toimub kolmes vahetuses:

I vahetus 01. – 12.07 – Peetri, Vaida, Lagedi, Jüri, Järveküla(jaguneb vallasiseseks ja riigikaitse rühmaks)

Ööbimisega välisvahetus 25.06 – 06.07 – Vanaõue Puhkekeskuses Viljandimaal

II vahetus 05. – 16.08 – Peetri, Jüri, Järveküla

I ja II vahetus: tegemist on vallasiseste vahetustega. Tööd tehakse 4h päevas, viiel päeval nädalas. Nädalavahetusel tööd ei tehta ja ööseks saab koju. Peale tööpäeva toimuvad põnevad väljasõidud ja tegevused. Registreerida saavad noored vanuses 13-18a. Brutotunnitasu on 4,86€.

Järveküla 2 (01. – 12.07) rühma erisus I vahetusel: see rühm on riigikaitserühm. Tööd tehakse 4h päevas, viiel päeval nädalas. Nädalavahetusel tööd ei tehta, siis toimub hoopis metsalaager. Peale tööpäeva on lisategevused Tallinnas. Registreerida saavad noored vanuses 13-18a. Brutotunnitasu on 4,86€.

Välisvahetus: välisvahetus on ööbimisega malev, mis toimub Vanaõue Puhkekeskuses Viljandimaal. Tööd tehakse 6h päevas. Ööbitakse kohapeal ja vahepeal koju ei saa. Peale tööpäeva toimuvad samuti põnevad väljasõidud ja tegevused kohapeal. Registreerida saavad noored vanuses 15-18a. Brutotunnitasu on 4,86€.

Malevasse registreerimine toimub 2. aprillil kell 18.00.